WAR GAME - CHERNOBYL

Omezená munice, zajímavý scénář, military styl...to jsou naše nové WAR GAME !! Přijdejte se na akci CHERNOBYL

CHeRNOBYL

Po jaderném výbuchu elektrárny 26. dubna 1986 bylo z oblasti a přilehlého města Pripjať evakuováno asi 130 000 lidí. Na místo havárie bylo nasazeno několik jednotek dobrovolníků z řad UKRA, kteří mají za úkol ochránit "Zónu" do doby než bude zabezpečena a na reaktor umístněna betonová poklice, která zabrání úniku radiace. Na místě je však spousta radioaktivního materiálu o který má velký zájem Taliban, který by se tak přiblížil k vývoji jaderné zbraně.

Scénář: Hráči budou rozděleni do dvou armád - jednotek Ukrajinské armády a Talibanu. Úkolem Talibanu bude zmocnit se beden s radioaktivním materiálem, čemuž musí UKRA zabránit. Taliban musí bednu s radioaktivním materiálem dopravit v ochranných oblecích na letiště. Akce končí vítězstvím Talibanu pokud se jim podaří splnit úkol, nebo vítězstvím UKRA pokud se jim podaří do danného časového limitu jaderný materiál uchránit. ..

Akce bude rozdělena do 3 časových bloků po 45 minutách, po každém časovém bloku následuje pauza na doplnění munice, vzduchu a prostor pro briefing. Po ukončení scénáře možnost volných her.

Základní informace

  • Startovné: 120,-Kč
  • Plnění vzduchu na akci 80,-Kč
  • CO2- Nebude zajištěno
  • Občerstvení zajištěno (točené pivo, guláš, atd.)
  • Střelivo - Kompletní nabídka RPR Paintballshop ( upřesněno týden před akcí)
  • Pyrotechnika: od pořadatele, vlastní zakázaná

Půjčovna vybavení:

  • Zbraň, maska,rukavice,500ks střeliva, náhradní zásobník,plnění vzduchu 500,-Kč
  • Vzduchová láhev 50,-Kč

POVINNA REGISTRACE EMAILEM info (at) paintballpark.cz do 9.4.2015, napiště vše co budete po nás požadovat a přidejte tel.číslo


PRAVIDLA WAR GAME CHERNOBYL

ARMÁDA

- Hráči každé armády jsou rozděleni do teamů, každý team má svého velitele a zástupce velitele
- Teamy podléhají společnému hlavnímu velení - GENERALOVI
- Hráči jsou povinní poslouchat rozkazy svých velitelů a jejich zástupců. Nejvyšší šarže na místě velí.
- Rozlišení armády „barevným" značením na rukávu

HERNÍ PRAVIDLA

- Oživení Mrtvoliště do 30 minut od začátku hry ( po 5 hráčích )
- Oživení Zdravotník - Možnost jednorázového ošetření ( viditelné označení obvazem) hráče zasaženého do končetin (ostatní zásahy vyřazují vždy).Zdravotník musí dorazit k raněnému během určeného časového limitu, jinak je hráč vyřazen.
- Není povoleno používat přenosné překážky, štíty apod. a pohybovat se v jejich krytu po herním prostoru ( kromě děl a techniky k tomu určené)

STŘELIVO

- 1 blok / max. velikost zásobníku 50 ran (možno zakoupit na místě)+ s sebou dalších 100ks munice,
MAGFED bez omezení
- úsťová rychlost max. 300fps
- na 10 počet hráčů připadá jeden kulomet, který má větší zásobník (100-200).
- hráči mezi sebou můžou munici sdílet a předávat si ji
- vyřazený hráč může zanechat svoji munici/zbraň na místě kde zemřel, ale nesmí ji sám jakkoli přemísťovat k jinému hráči!
- je povoleno používat pouze munici určenou pro PB

ZÁSAH

1. Pokud pořadatel neurčí jinak, hraje se na zásah, nikoli na barvu (kule se nemusí rozprsknout)
2. Zásah platí do celého těla, vybavení i zbraně hráče
3. Zásah platí i od vlastního spoluhráče
4. Zasažený hráč zvedne ruku/zbraň/vesta, zahlásí se („Mám") a opouští nejrychlejší cestou herní prostor ( ruka/zbraň/vesta musíbýt zvednuta dokud se nedostane ven s herního prostoru).
5. Zasažený hráč nesmí bránit svým tělem další hře, bránit protihráčům v palbě a spoluhráči ho nesmějí využívat ke krytí. Okamžitě po zásahu se odebere odebere na mrtvoliště.
6. Zasažený hráč zásadně NEMLUVÍ až do doby, než dojde na mrtvoliště (neinformuje ostatní hráče o tom kdo a odkud ho zasáhl apod.)
7. Zasažený hráč může zanechat munici/zbraň pouze na místě kde byl zasažen. Nesmí ji donést ke svému spoluhráči a předat mu ji jinde (to platí obzvlášť v případě, kdy hrající hráč nemá na místo kde by měla munice ležet přístup bez rizika zasažení).
8. Jako zásah neplatí kule odražené od překážek a rozprsky, kdy se kule roztrhne o nějakou překážku a barva na hráče jen cákne (větve, rohy budov).

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

1. Úsťová rychlost je 300 fps
2. Každý hráč je povinen po celou dobu pohybu v herním prostoru používat ochrannou masku určenou pro PB
3. Mimo herní prostor je zakázáno střílet jinde než na vyhrazených místech
4. Zbraň musí být mimo herní prostor zajištěna ochranným návlekem/ucpávkou
5. Nikdo na nikoho bez masky se ničím nemíří
6. Pokud se v herním prostoru vyskytne civilista, hra se přerušuje, hráči si navzájem křikem "civil" předají informaci o jeho přítomnosti a hraje se opět až prostor opustí.
7. Pyrotechnika od pořadatele, vlastní zakázána

UPOZORNĚNÍ

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu
V případě malého počtu přihlášených se scénář ruší a hrát se bude klasika na vlajky.
Osoby které budou podvádět a nebudou dbát pokynů pořadatele /rozhodčích budou bez vrácení startovného vyloučeny a bude jim zakázán vstup na další akce , včetně akcí pořádanými jinými kluby.

Vytisknout stránku Vytisknout stránku1. 4. 2015, 17:02, zobrazeno 1601x